Ostravská noc vědců: (ne)bezpečně chytrá akce! Včetně naší účasti

10.10.2016 15:58:00
Ostravská noc vědců: (ne)bezpečně chytrá akce! Včetně naší účasti 

30. září se již počtvrté otevřely dveře univerzit a vědeckovýzkumných pracovišť po celé Evropě. Lidé si mohli vyzkoušet práci vědců a zažít vědu na vlastní kůži. K Ostravské univerzitě se letos poprvé přidala i Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a společně zaplnily celou Ostravu vědou a poznáním.

Ostravské noci vědců jsme se zúčastnili také my. Akce proběhla v prostorách nové budovy Lékařské fakulty Ostravské univerzity, která se nachází na pomezí Ostravy-Zábřehu a Ostravy-Vítkovic.

Návštěvníci se mohli účastnit workshopů na téma „Bezpečnost a jistota nadevše: kolorektální karcinom", v rámci kterých probíhaly i přednášky, prezentace pomůcek a preventivní programy. Na přednášce stomických sester se lidé dozvěděli informace o prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu. Během prezentací si mohli prohlédnout produkty LIPOELASTIC, dozvědět se co je to stomie, jak se ošetřuje či jaké jsou nejmodernější prostředky pro stomické pacienty. Také si mohli vyzkoušet, jaké to je mít připevněnou stomickou pomůcku.

V programu byla navíc zařazena beseda: „Na kafe se stomikem" s tématy: Co je to vlastně stomie? Je třeba se toho bát? Příběhy ze života lidí, kteří se reálně setkali s kolorektálním karcinomem. Tuto besedu s mottem „Otevřeně a bez ostychu" zorganizovali zástupci Klubu stomiků.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nejenže připravila svůj vyčerpávající program, ale navíc hostila i velkou část programu partnerů Ostravské noci vědců, například Městskou policii Ostrava nebo Záchranný hasičský sbor MSK.

V průběhu celé akce jsme se setkali s odborníky z mnoha různých zdravotnických oblastí, s lidmi postiženými nemocemi nebo drogovou závislostí. Měli jsme příležitost nechat se vyšetřit a naučit se nemocem předcházet.

DSCN2227.jpgDSCN2231.jpgIMG_1116.jpg
IMG_1119.jpgIMG_1129.jpgIMG_1134.jpgIMG_1135.jpg

« Zpět