Souhlas s evidencí v databázi

Máte-li zájem získat informace o sortimentu pomůcek, které naše společnost nabízí stomickým pacientům, vyplňte, prosím, formulář a budete automaticky zaevidováni v naší databázi.

Budete průběžně informováni o novinkách, projektech, speciálních nabídkách společnosti Distrimed s.r.o.                                                                                                                                  

(např: +420 123 456 789)

(např: info@domena.cz)

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů v platném znění, souhlasím se zpracováním vyplněných osobních údajů společností Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín za účelem poskytování bezplatných doplňkových služeb. Vaše zpracované údaje Vám na Vaši žádost zpřístupníme. Práva subjektů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, upravují ustanovení §5 až §7 a §10 až §25 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Souhlas je poskytnutý až do Vašeho písemného odvolání a jeho zaslání na adresu správce údajů Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín.

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a elektronická adresa zpracovával Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín až do odvolání mého souhlasu za účelem nabízení produktů a služeb. Souhlasím, aby mi na můj uvedený elektronický kontakt byla zasílána obchodní sdělení týkající se výrobků společnosti Distrimed s.r.o. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Vám sdělujeme, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou můžete zrušit oznámením doručeným na výše uvedenou adresu nebo elektronickou adresu stomie@distrimed.cz.